Ingyenes német tesztek és alapszintű nyelvtani oktatás:  Ingyenes német tesztek >> 

A leggyakoribb német írásjelek neve és használata

Habár a német írásjelek száma és használata nagyrészt egyezik a magyarral,  azért vannak fontos különbségek is. 3 rövid cikkben gyűjtöttük össze a fontosabb nyelvtani szabályokat, ezeket itt találod:

A pont, a kérdőjel és a felkiáltójel
A vessző és a pontosvessző
További írásjelek használata

A német írásjelek neve és kiejtése

. Punkt pont
! Ausruf(e)zeichen, Rufzeichen felkiáltójel
? Fragezeichen kérdőjel
, Komma, Beistrich vessző
: Doppelpunkt, (Kolon) kettőspont
Gedankenstrich, Bis-Strich gondolatjel
‐ - Bindestrich, Trennstrich, Ergänzungsstrich ??
() Klammern zárójel
" " Anführungszeichen idézőjel
; Strichpunkt, Semikolon pontosvessző
' Apostroph, Hochkomma aposztróf
  Leerzeichen szóköz
... Auslassungspunkte "3 pont"

Aufzählungszeichen felsorolás-jel
· Mittelpunkt ??
/ Schrägstrich perjel
\ Umgekehrter Schrägstrich fordított perjel
  Doppelbindestrich ??
@ At-Zeichen, AT, "Klammeraffe" (közny.) "kukac"
& Et-Zeichen, Ampersand-Zeichen  
# Doppelkreuz "kettőskereszt"
$ Dollarzeichen dollárjel
Eurozeichen eurójel
° Grad-Zeichen fokjel
Unendlichzeichen végtelen-jel
% Prozentzeichen százalékjel
+ Pluszeichen összeadásjel
- Minuszeichen  
= Gleichheitszeichen egyenlőségjel
< > (öffnende / schließende) spitze Klammer  
Numero-Zeichen  
_ Unterstrich alá
§ Paragraphenzeichen paragrafusjel
| Senkrechter Strich függőleges vonal
Absatz-Zeichen