Ingyenes német tesztek és alapszintű nyelvtani oktatás:  Ingyenes német tesztek >> 

Német Brechung-os igék

Brechung-nak nevezzük, amikor egy német ige magas magánhangzója a kijelentő mód jelen idejének 2. és 3. személyében, továbbá a felszólító mód 2. személyében megváltozik!

A szabályról és a használatáról részletesebben: Tőhangváltás a német nyelvben
Az alábbi táblázat itt letölthető: Német Brechungos igék PDF

[!] Jel esetén a mássalhangzóknál is változás van, illetve van egy személytelen ige is.

Magyarul
Németül (Inf.)
Jelen idő E/2.
Jelen idő E/3.
Felsz. mód E/2.
parancsolni
befehlen
befiehlst
befiehlt
befiehl!
menteni
bergen
birgst
birgt
birg!
(el)törni, megtörni
brechen
brichst
bricht
brich!
csépelni (gabonát)
dreschen
drischst
dreschst
drischt
drescht
drisch!
ajánlani
empfehlen
empfiehlst
empfiehlt
empfiehl!
enni
essen
isst [!]
isst [!]
iss!
falni (állatok)
fressen
frisst [!]
frisst [!]
friss!
adni
geben
gibst
gibt
gib!
érvényesnek lenni, érni
gelten
giltst
gilt [!]
gilt!
történni
geschehen
--- [!]
es geschieht
--- [!]
segíteni
helfen
hilfst
hilft
hilf!
olvasni
lesen
liest [!]
liest [!]
lies!
mérni
messen
misst
misst
miss!
elvenni
nehmen
nimmst [!]
nimmt [!]
nimm! [!]
bugyogni (forrás)
quellen
quillst
quillt
quill!
szidni
schelten
schiltst
schilt [!]
schilt!
olvasztani, olvadni
schmelzen
schmilzt [!]
schmilzt
schmilz!
duzzadni
schwellen
schwillst
schwillt
schwill!
nézni, látni
sehen
siehst
sieht
sieh(e)!
beszélni
sprechen
sprichst
spricht
sprich!
szúrni
stechen
stichst
sticht
stich!
lopni
stehlen
stiehlst
stiehlt
stiehl!
meghalni
sterben
stirbst
stirbt
stirb!
találni
treffen
triffst
trifft
triff!
taposni, lépni
treten
trittst
tritt [!]
tritt!
elromlani, elrontani
verderben
verdirbst
verdirbt
verdirb!
elfelejteni
vergessen
vergisst [!]
vergisst
vergiss!
toborozni
werben
wirbst
wirbt
wirb!
válni vmivé
werden
wirst [!]
wird
werde! [!]
dobni, fialni (állat)
werfen
wirfst
wirft
wirf!
Kivételes ige: szülni
gebären
gebierst
gebärst
gebiert
gebärt
gebier!
gebär(e)!