Ingyenes német tesztek és alapszintű nyelvtani oktatás:  Ingyenes német tesztek >> 

Német Umlaot-os igék

Umlaot-nak nevezzük, amikor egy ige mély magánhagzója a kijelentó mód jelen idejének 2. és 3. személyében megváltozik. Felszólító módban ez a változás nem történik meg! [Szemben a Brechung-gal, mert ott igen!]

Kapcsolódó nyelvtan: Tőhangváltás a német nyelvben
Letölthető, nyomtatható táblázat: Német Umlaotos igék PDF

Magyarul Németül (Inf.) Jelen idő E/2. Jelen idő E/3.
sütni (sütit), megsülni backen bäckst / backst bäckt / backt
(meg)fújni
blasen bläst bläst
sütni (húst) braten brätst brät
elfogadni
empfangen empfängst empfängt
utazni, vezetni
fahren fährst fährt
esni fallen fällst fällt
elkapni fangen fängst fängt
ásni, beleszúrni graben gräbst gräbt
(meg)tartni, (meg)állni halten hältst hält
 rakni, tölteni laden lädst lädt
(meg)engedni, (ott)hagyni lassen lässt lässt
futni laufen läufst läuft
tanácsolni, kitalálni raten rätst rät
vedelni (inni) saufen säufst säuft
aludni schlafen schläfst schläft
ütni schlagen schlägst schlägt
nyomni, (meg)lökni stoßen stößt stößt
viselni tragen trägst trägt
nőni, fejlődni wachsen wächst wächst
mosni waschen wäschst wäscht