Ingyenes német tesztek és alapszintű nyelvtani oktatás:  Ingyenes német tesztek >> 

A leggyakoribb német írásjelek neve és használata

Habár a német írásjelek száma és használata nagyrészt egyezik a magyarral,  azért vannak fontos különbségek is. A mindennapi beszédben ennek természetesen nincs igazán jelentősége, de bármelyik írásbeli vizsgán is pontot lehet veszíteni ezzel, tehát érdemes rászánni 1-2 órát, hogy ne csak a ragozás és a szórend legyen helyes, hanem az írásjeleket is jól használjuk.

Ebben a cikkben csak a 3 legfontosabbra térek ki, illetve a 10 legfontosabb írásjel nevét, azaz kiejtését tettem ki táblázatba. Ha szeretnél jobban elmélyülni a német írásjelek használatában és a modern, digitális írásjelek nevében, akkor a cikk alján két további aloldalra át tudsz lépni.

A pont írásjel használata a németben

Kitesszük a németben a pontot

 • a kijelentő mondatok végén
 • a nyomaték nélkül ejtett óhajtó és felszólító mondatok végén: Bitte, geh weiter.
 • sorszámok után: den 15. Januar
 • az írott alakban használt rövidítések után (ezeket szóban kiejtjük őket teljes alakban): Dr., betr. (betreffend), Tsd. (Tausend)
 • hagyományos és néhány külföldi mértékegység rövidítése esetén: Pfd. (Pfund), ft. (angol foot)
 • +1 kipontozást, azaz 3 pontot teszünk, ha a közlést megszakítjuk, vagy a közlendőnk végét el akarjuk hallgatni, esetleg az idézetből kihagyjuk a nem fontos részeket

NEM tesszük ki a pontot

 • könyv-, újságcímek, feliratok, aláírás, levélben tárgymegjelölés után
 • önálló keltezés végén: im Jahre 1848
 • olyan rövidítések után, amiket úgy ejtünk ki, ahogy le vannak írva: USA, LKW
 • mértékegységek, égtájak, kémiai elemek rövidítései után: m, kg

A kérdőjel használata

Az alábbi esetekben használjuk a német mondat végén a kérdőjelet:

 • egy kérdőszóból álló kérdőmondatok után: Warum?, Was?
 • kérdőmondatok után egyenes beszédben (akkor is, ha nem kérdőszóval indul, hanem eldöntendő a kérdés)
 • a szó szerint idézett, időzőjelben lévő kérdőmondatok végén

A felkiáltójel használata

 • felkiáltás, óhaj, felszólítás, parancs, kérés után
 • kérdés alakjában álló felkiáltások után, amik úgy néznek ki, mint egy kérdés, de más a hangsúly és nem várunk rá választ
 • német indulatszavak után, ha erősen hangsúlyosak
 • megszólítás után, elsősorban levélben
 • kérdőjel után is következhet egy plusz felkiáltójel, ha az egyúttal felkiáltó mondat is

Látható, hogy sok írásjelet a németben is hasonlóan használunk, aminek köze lehet ahhoz is, hogy elég sokáig volt német befolyás a magyar történelemben. Ennek ellenére nem használhatjuk őket "automatikusan", tehát ahogy magyarul kellene.

 

A legfontosabb német írásjelek neve

. Punkt pont
! Ausruf(e)zeichen, Rufzeichen felkiáltójel
? Fragezeichen kérdőjel
, Komma, Beistrich vessző
: Doppelpunkt, (Kolon) kettőspont
- Gedankenstrich gondolatjel
() Klammern zárójel
" " Anführungszeichen idézőjel
@ At-Zeichen, AT, "Klammeraffe" (közny.) "kukac"
# Doppelkreuz "kettőskereszt"

 

Cikkajánló:

További német írásjelek használata

Német írásjelek nevei, kiejtése