Ingyenes német tesztek és alapszintű nyelvtani oktatás:  Ingyenes német tesztek >> 

A német helyhatározószók

A németben a helyhatározókra az alábbi kérdőszókkal kérdezünk:

  • wo? (hol?)
  • woher? (honnan?)
  • wohin? (hová?)

Egy kis magyar nyelvtan: A helyhatározó a cselekvés, történés, létezés helyét határozza meg. A helyhatározó legtöbbször az igei állítmány bővítménye (a hídon rohangált), de előfordul igenévvel kifejezett mondatrész mellett is (a sarokban lévő).

Egy kis német nyelvtan: Néhány német igének kötelező vonzata egy helyhatározós szerkezet, amely nélkül az adott mondhat helytelen lenne. Ezeket az igéket természetesen úgy kell megtanulni, hogy el ne felejtsük a kötelező vonzatot!

Meine Freundin wohnt in Budapest.
A barátnőm Budapesten lakik.

A fenti mondatban az "in Budapest" kötelező elem, anélkül a wohnen nem állhatna a mondatban. Ha pedig már ismert a hely, a főnév (tulajdonnév), akkor használhatunk helyhatározószókat.

A legfontosabb német helyhatározószók

hier - itt
dort - ott
da - itt, ott
drüben - ott, odaát, másik oldaon
irgendwo - valahol
nirgends - sehol
oben - fent, fenn
unten - lent, lenn
vorn(e) - elöl
hinten - hátul
links - balra, bal oldalon
rechts - jobbra, jobb oldalon
hierher - ide
dorthin - oda

Mi a különbség / összefüggés a német hin és her között?

A her összetételű határozószók mindig közeledést, a hin összetételűek pedig távolodást fejeznek ki a beszélőhöz viszonyítva. Tehát her = közeledés, hin = távolodás.

Hört bitte alle mal her! - Figyeljetek, kérlek, mindnyájan ide!
Wo wollt ihr hin? - Hová akartok elmenni?