Ingyenes német tesztek és alapszintű nyelvtani oktatás:  Ingyenes német tesztek >> 

A német melléknévragozás szabályai

Mikor kell ragozni a melléknevet a németben?

A német melléknevek a mondatokban állhatnak ragozott és ragozatlan formában is, ezt mindig a nyelvtani szerepük dönti el. A magyarban fordítva ragozzuk őket, ezért is nehéz nekünk ez a témakör. A fordításoknál most maradok annál, hogy szinte minden szónak legyen párja a másik nyelven.

Das Buch ist langweilig. A könyv unalmas.
Die Bücher sind langweilig. A könyvek unalmasak.
  Kérdőszó: Milyen?

Mit állítok a könyvről? – hogy unalmas

Ebben az esetben a német melléknév az állítmány része, nem pedig jelző! Nem csak azt állítjuk, hogy létezik, hanem egy tulajdonságát helyezzük középpontba. Ilyenkor mindig ragozatlan alakban áll a német mondatban, míg magyarban ragozzuk pl. többesszámban.

 

Der Löwe kann schnell laufen.  Az oroszlán gyorsan tud futni. 
Die Löwen können schnell laufen. Az oroszlánok gyorsan tudnak futni.
  Kérdőszó: Hogyan?

Mit állítok az oroszlánról? – hogy tud futni ("gyors" a futás módját fejezi ki)

A németben nem ragozzuk a melléknevet akkor, ha a cselekvéshez kapcsolódik, annak a „módját” adja meg, azaz a „hogyan”, „milyen módon” kérdésekre ad választ a melléknév.

 

Der Löwe ist ein starker Tier. Az oroszlán (egy) erős állat.
Die Löwen sind starke Tiere. Az oroszlánok erős állatok.
  Kérdőszó: Milyen?

Mit állítok az oroszlánról? ---- azt, hogy (egy) állat
Milyen állat az oroszlán? ----- erős

Ebben az esetben a melléknév jelzőként áll, ezért mindig ragozni kell a német nyelvben. Azt állítjuk, hogy az oroszlán állat, a melléknév pedig ehhez kapcsolódik.


Ha a melléknév a „hogyan?” kérdésre válaszol, akkor nem ragozzuk németül. Ha a „milyen?” kérdésre válaszol, akkor pedig attól függ, hogy az állítmány része vagy pedig "csak egy főnévhez" kapcsolódik.

Azt is mondhatjuk: ha van mellette főnév, akkor ragozni kell, ha nincs, akkor pedig nem.

A melléknév szükséges ragjai a főnévhez kapcsolódó egyéb szavaktól függ (ez nagyon nem szakszerű megnevezés így!), ezekkel egy külön cikkben foglalkozom:

 

A német melléknevek erős, gyenge és vegyes ragozása