Ingyenes német tesztek és alapszintű nyelvtani oktatás:  Ingyenes német tesztek >> 

A német mellérendelő kötőszavak

A kötőszavak a mondatrészeket vagy az összetett mondatok tagmondatait kapcsolják össze. A magyartól eltérően a német nyelv szórendje kötött, ami azt is jelenti egyben, hogy a legtöbb esetben a német kötőszavak meg fogják határozni az adott (tag)mondat szórendjét. A német kötőszavak aszerint is csoportosíthatóak, hogy mellé- vagy alárendelt tagmondatokat fűznek egymáshoz.

Mellérendelő mondatban a tagmondatok egyenrangúak, külön-külön is értelmesek, megállják a helyüket.

  • Kirándulni voltunk, és megnéztük a várat is.

Az alárendelő mondatban viszont az egyik tagmondat fontosabb, mint a másik - az egyik részletezi, kifejti a másik tartalmát.

  • Tudom, hogy kivel voltál tegnap éjjel.

A mellérendelő német kötőszavakat két fő szempont szerint tudjuk csoportosítani

1. Jelentése szerint lehet a kötőszó

  • kapcsolatos: und, auch, dann sowie, sowohl, ... (stb.)
  • ellentétes: aber, doch, oder, sondern, ...
  • következtető: denn, deshalb, also, nähmlich, ...

2. Az utánuk álló mondat szórendje szerint:

  • egyenes a szórend utánuk, ha nem számítanak mondatrésznek: und, aber, sonder, denn, ...
  • fordított a szórend utánuk, ha mondatrésznek számítanak: deshalb, dann, trotzdem, darum, ...
  • ingadozás van, lehet utánuk egyenes és fordított is a szórend: doch, jedoch, also

A német mellérendelő kötőszavak egy része a mondat belsejében is állhat, pl. aber, daher, nämlich.

Vannak továbbá olyan kötőszavak is, amik párban állnak, illetve több szóból álló kifejezést alkotnak, pl. "weder ... noch", "nicht nur ... sonder auch", bald ... bald", stb.

A kapcsolód kötőszavak megtalálhatóak itt, egyúttal PDF formátumban le is tölthetőek:

A leggyakoribb német kötőszavak