Ingyenes német tesztek és alapszintű nyelvtani oktatás:  Ingyenes német tesztek >> 

A német siches igék

SICH-es vagy siches igéknek nevezzük azokat a német igéket, amelyekhez egy úgynevezett "visszaható névmás" is kapcsolódik. A sich-et ragozni kel, továbbá a mondaton belüli helye is kötött, de először is nézzünk pár példamondatot:

Die Mutter kämmt sich. Az anya fésülködik. (fésüli magát)
Anna putze sich die Nase. Anna megtörölte az orrát. (saját magának) 
Er stellte sich uns vor. Bemutatkozott nekünk. (ő bemutatta magát nekünk)

A "sich"-et magyarra "magát" vagy "magának" szavakkal fordíthatjuk le, de ez is elhagyható bizonyos esetekben, pl. fésüli magát => fésülködik. A helyzet azonban nem ennyire egyszerű, mert sok esetben a németben oda is kell visszaható névmás, ahová a magyarban elsőre abszolút nem illene. Pl. sich begeben = menni, sich irren = tévedni. Röviden tehát, meg kell tanulni, melyek a siches igék. Igyekszem segíteni benne:
A 30 leggyakoribb német siches ige
Német siches igék részletesen [---hamarosan!--]

Valódi siches igék és sich-el is létező igék

A német siches igék egy része csak a sich névmással értelmes, tehát a sich ragozott alakja nem hagyható el. Ezeket nevezzük valódi siches igéknek.

sich beeilen sietni
sich erholen kipihenni magát
sich erkälten megfázni

Vannak viszont olyan igék is, amik önállóan is értelmesek, tehát a német nyelvben előfordulnak sich-es szerkezetben és anélkül is. Ez utóbbiak használata elsőre talán bonyolultabbnak tűnhet, de valójában szerintem logikusabbak.

ändern (meg)változtatni vmit
sich ändern megváltozni
kämmen (meg)fésülni vkit
sich kämmen fésülködni

A sich tárgyesetben vagy részes esetben áll

A német siches igék két csoportra oszthatóak aszerint, hogy a sich visszaható névmás tárgyesetben vagy részes esetben áll a mondatban. Ez a csoportosítás más, mint az előző, ezeket külön meg kell majd tanulni sajnos. A legtöbb esetben a sich Akkusativ-ban áll, ezért csak a Dativ-os eseteket szokás jelölni sichD-vel, de én jobban szeretem a "D-sich"-et, mert feltűnőbb.

Fontos! Ha a tevékenyég nem az egész alanyra, hanem csak egy részére vonatkozik, akkor a tárgyesetben álló sich is kerülhet részes esetbe! Ebben az esetben a "rész" nem kerül birtokos esetbe, mert a visszaható névmás erre már önmagában is utal.

Ich kämme mich. Fésülködöm.
Ich kämme mir die Haare. Megfésülöm a hajam. ("megfésülöm magamnak a hajat")

A siches igék ragozása

A siches igéket ragozni kell, méghozzá számban és személyben egyeztetni kell az alannyal. Ehhez ismerni kell azt, hogy a sich tárgy- vagy részes esetben van. A ragozás két két személy kivételével megegyezik az alábbi táblázat alapján szerint:

  A / tárgyeset D / részes eset
ich mich mir
du dich dir
er, sie, es sich
wir uns
ihr euch
sie, Sie sich

A német siches igék múlt ideje

A legtöbb siches ige "haben"-nel képzi a múlt időt, pontosabban az összetett múlt idős alakjait, viszont van egy kis csoport, amelyik nem. Azok "ist"-esek, amelyeknél a sich részes esetben áll, az alapige pedig mozgást jelöl. Erről és a szórendről a következő cikkben lesz szó:

A siches igék ragozása és szórendje