Ingyenes német tesztek és alapszintű nyelvtani oktatás:  Ingyenes német tesztek >> 

A vessző és pontosvessző használata a németben

Biztosan sokszor felmerül, hogy mikor kell vessző a német helyesírás szerint - miközben azt is tudom, hogy a legtöbben a magyarban sem tudják mindig helyesen használni (én sem). A helyzet tehát nem egyszerű, de tény, hogy a német nyelv helyes használatához hozzátartozik a vessző és a pontosvessző szabályainak ismerete is.

Az első részben már kitértünk a 3 legfontosabb írásjelre:
A pont, a kérdőjel és a felkiáltójel a németben

 

A vessző használata

Kitesszük a vesszőt a németben:

 • a főmondatok közé mellérendelő összetett mondatokban
 • különböző fokú mondatok közé, alárendelő összetett mondatokban
 • ellentétes kötőszavak előtt - még akkor is, ha csak mondatrészeket kapcsolnak össze
 • a zu + főnévi igeneves szerkezetek előtt, ha azoknak bővítményük van
 • a melléknévi igeneves szerkezetek előtt és után, ha azoknak bővítményük van
 • a vonatkozószó után álló értelmező előtt és után
 • a megszólítás előtt és után
 • indulatszavak előtt és után, ha egy mondathoz tartoznak
 • azonos szófajhoz tartozó szavak közé, ha egy mondaton belül vannak felsorolva

NEM tesszük ki a vesszőt

 • alárendelő összetett mondatokban azonos fokú mellékmondatok közé, ha azokat mellérendelő kötőszavak kapcsolják össze
 • a főnévi igeneves szerkezetek elé, ha ezek csak zu + főnévi igenévből állnak
 • a melléknévi igeneves szerkezetek elé és után, ha azok nem tartalmaznak bővítményt
 • az und és oder kötőszavak elé, ha azok csak rövid és szorosan összetartozó főmondatokat kötnek össze
 • az und és oder kötőszavak elé, ha az összekapcsolt főmondatok egy mondatrésze közös (pl. az alany)

A pontosvessző használata

 • a vessző helyett mellérendelő összetett mondatokban, különösen az allein, doch, darum, daher kötőszók előtt
 • felsorolásoknál az egyes logikai csoportok különválasztására, de a többi esetben maradt közöttük a vessző
 • vessző helyett a tartalmilag összefüggő főmondatok közé

Kapcsolódó tananyag: További német írásjelek helyes használata