Ingyenes német tesztek és alapszintű nyelvtani oktatás:  Ingyenes német tesztek >> 

Erős, Gyenge és Vegyes német melléknévragozás

 

Erős ragozás:

ha nincs semmiféle névelő (határozott vagy hzatlan) vagy ún. többalakú determináns

Gyenge ragozás:

határozott névelő van [der / die / das]

háromalakú determináns van

dieser-diese-dieses

jener-jene-jenes

welcher-welche-welches

mancher-manche-manches

jeder-jede-jedes

aller-alle-alles

Vegyes ragozás

a határozatlan névelő esetén: ein – eine – ein

határozatlan névelő tagadó alakja: kein – keine - kei n

birtokos névmások:

mein-meine-mein

dein – deine – dein

És csak hogy jó kedved legyen, pár kivétel.... van pár ragozhatatlan melléknév is: