Ingyenes német tesztek és alapszintű nyelvtani oktatás:  Ingyenes német tesztek >> 

A Lassen használata a német nyelvben

A "lassen" állhat főigeként és segédigeként is, ennyiben mindenképpen hasonló a sein, haben, werden igékhez. Nyelvtanilag helyes használata tehát alapos körültekintést igényel.

A lassen ragozása rendhagyó! Szótári alakjai: lassen, lässt, ließ, hat gelassen

Ha főigeként használjuk, akkor a lassen magyar jelentése lehet: hagyni, engedni, ereszteni, abbahagyni, otthagyni. Gyakoribb kifejezések ezzel az igével:

németül magyarul
zu Hause lassen otthom hagyni
ins Kino lassen elengedni moziba
nach Hause lassen hazaengedni
allein lassen magára hagyni

A lassen mint segédige

Ha a lassen segédigeként funkcionál a mondatban, akkor a Perfekt és Plusquamperfekt igeidőben nem "gelassen", hanem csak "lassen" alakot vesz fel, de ezt csak megemlítettem a pontosság kedvéért. Hogy ez miért van így, azzal egy külön fejezetben foglalkozunk majd, itt most nem akarom túlbonyolítani.

Segédigeként a lassen igének két szerepe, jelentése lehet. Hogy mikor melyik jelentése van az igének, annak a szövegkörnyezetből mindig ki kell derülnie.

  • engedélyezés (megengedni vkinek vmit)
  • műveltetés (megcsináltatni vkivel vmit)

A műveltetés azt jelenti, hogy valaki mással csináltatunk meg valamit.

Pl. Erika lefényképezteti a virágokat a férjével.
Erika lässt ihr Mann die Blumen fotografieren.

Jól látszik, hogy a magyarban a férj részes esetben van [férjével], míg a németben csak tárgyesetben. Tehát a sorrend határozza meg, hogy kivel csináltat mit az alany. Ha előbb a "die Blumen" lenne, akkor a virágokat szeretné rávenni a fényképezésre.. :)

Használható, sőt siches igéknél kell is használni a von + D szerkezetet annak jelölésére, hogy ki által történjen meg a cselekvés.

A gyerekek hozattak maguknak az apjukkal egy új könyvet.
Die Kinder lassen sich von ihrem Vater ein neuen Buch holen.

Vannak olyan igék a németben, amik önmagukban, a lassan nélkül fejeznek ki műveltetést, pl. setzen (ültetni), schmelzen (olvasztani, olvadni), stellen (állítani), stb.