Ingyenes német tesztek és alapszintű nyelvtani oktatás:  Ingyenes német tesztek >> 

A német felszólító mód képzése / der Imperativ

Ne ijedj meg! A német felszólító mód sokkal egyszerűbb, mint amilyen hosszú és bonyolult ez a cikk. Menet közben is könnyen és gyorsan rá lehet érezni az egyes nyelvtani részeknél - de nem árt, ha egy helyen is össze van az egész foglalva.

A felszólító vagy más néven parancsoló mód egy cselekvésre irányuló buzdítást fejez ki. A beszélő valakit vagy valakiket cselekvésre szólít fel. A felszólítás többféle lehet, kifejezhet parancsot, tilalmat, utasítást, javaslatot, tanácsot, kérést, figyelmeztetést stb. Mindig közvetlenül a felszólítottra irányul, ezért csak 2. személyű (egyes és többes számban), ill. udvarias felszólításként (többes szám 3. személy "Sie") formában képezzük. Használatos még a kollektív buzdítás kifejezésére a többes szám 1. személyű forma is.

Képzése:

Egyes sz. 2. szem. Többes sz. 2. szem. Udvarias forma Többes sz. 1. sz.
Lerne! Lernt! Lernen Sie! Lernen wir!
Tanulj! Tanuljatok! Tanuljon! Tanuljunk!
Frag(e)! Fragt! Fragen Sie! Fragen wir!
Kérdezz! Kérdezzetek! Kérdezzen! Kérdezzünk!
Lauf(e)! Lauft! Laufen Sie! Laufen wir!
Fuss! Fussatok! Fusson! Fussunk!
Nimm! Nehmt! Nehmen Sie! Nehmen wir!
Végy! Vegyetek! Vegyen! Vegyünk!
Steh auf! Steht auf! Stehen Sie auf! Stehen wir auf!
Állj fel! Álljatok fel! Álljon fel! Álljunk fel!
Beruhige dich! Beruhigt euch! Beruhigen Sie sich! Beruhigen wir uns!
Nyugodj meg! Nyugodjatok meg! Nyugodjon meg! Nyugodjunk meg!

Az egyes szám 2. személyű, tegező felszólítás

Az egyes szám 2. személyű alakot a kijelentő mód jelen idő egyes szám 2. személyéből képezzük az -st személyrag elhagyásával. A tőhöz egy -e végződés is járulhat. Ez a végződés azonban gyakran elmarad, írásban ezt a következőképpen jelöljük

 • Lern'!
 • Geh'!
 • Spring'!

Ha az igető -d, -t, -ig végződésű vagy több mássalhangzóra végződik, akkor az -e nem maradhat el:

 • Warte!
 • Entschuldige!
 • Zeichne!

Az -a-, -o-, -au- tövű erős igék kijelentő módtól eltérően felszólító módban nem kapnak Umlautot

 • du fährst ==> Fahr(e)!
 • du stößt ==> Stoß(e)!
 • du läufst ==> Lauf(e)!

Az -e- tövű erős igék e>i hangváltása felszólító módban is megmarad és az -e végződést nem használjuk

 • du gibst ==> Gib!
 • du sprichst! ==> Sprich!
 • du siehst ==> Sieh!

A kommen és lassen igénél sem használjuk az -e végződést

 • Komm!
 • Laß!

A többes szám második személyű, tegező felszólítás

A többes szám második személyű alakként a kijelentő mód jelen idő többes szám 2. személyű alakját használjuk a személyes névmás elhagyásával:

 • ihr schreibt ==> Schreibt!
 • ihr antwortet ==> Antwortet!
 • ihr sprecht ==> Sprecht!

A német felszólító mód további szabályai

A német udvarias felszólítás a kijelentő mód többes szám 3. személyű alakja, szórendjét tekintve azonban a személyes névmás az ige mögött áll. Jelentése egyaránt vonatkozik az egyes, ill. a többes (Ön/Önök) számra.

 • Sie arbeiten ==> Arbeiten Sie! (Dolgozzon/Dolgozzanak!)

A buzdítást kifejező többes szám 1. személyű forma megegyezik a kijelentő mód többes szám 1. személyű alakjával, a személyes névmás azonban itt is az ige mögött áll.

 • wir wiederholen ==> Wiederholen wir! (Ismételjünk!)

Az elváló igekötők esetén az igekötő a felszólító mondat végére kerül:

 • Atme tief durch! ==> Lélegezz mélyet!
 • Fangen Sie bitte jetzt an! ==> Most fogjon kérem hozzá!

A sich visszaható névmás a mindenkori számnak és személynek megfelelő alakba kerül

 • Bereite dich gut auf die Prüfung vor! - Készülj fel jól a vizsgára!
 • Bereitet euch gut auf die Prüfung vor! - Készüljetek fel jól a vizsgára!
 • Bereiten Sie sich auf die Prüfung gut! - Készüljön(-jenek) fel jól a vizsgára!
 • Bereiten wir uns gut auf die Prüfung! - Készüljünk fel jól a vizsgára!

A német sein ige felszólító módja rendhagyó!

 • Sei so gut!    - Légy oly jó!
 • Seid so gut!    - Legyetek olyan jók!
 • Seien Sie so gut! - Legyen olyan jó!

A német módbeli segédigéknek nincs felszólító módja!

 

A felszólítás kifejezése más nyelvtani eszközzel

Felszólító jelentésben a következő nyelvtani formákat és szerkezeteket használhatjuk, amelyek segítségével egyrészt a magyarban meglévő, németből hiányzó alakokat képezhetjük, másrészt a felszólítás jellegét megváltoztathatjuk, azt udvariasabbá vagy határozottabbá tehetjük:

1.    A kijelentó' mód Präsens vagy Futur I. alakja

 • Du bleibst hier! / Du wirst hier bleiben! - Itt maradsz!

2.    A Passiv Präsens alakja

 • Jetzt wird gearbeitet! (Most aztán dologra!)
 • Die Wörterbücher werden geschlossen! (A szótárak zárva maradnak!)
 • A Passivnak megfelelően ezek a felszólítások általános jellegűek.

 

3. haben+zu+Infinitiv // sein+zu+Infinitiv:

 • Du hast pünktlich zu erscheinen. - Pontosan kell majd megjelenned.
 • Der Text ist ohne Wörterbuch zu übersetzen. - A szöveget szótár nélkül fordítjuk!

4. A módbeli segédigék az udvarias felszólítás, kérés, óvás, figyelmeztetés kifejezésére

a) sollen segítségével képezhetjük a magyarban meglévő, németből hiányzó egyes szám első személyű alakot. Elsősorban buzdítást vagy kérdő felszólítást fejez ki:

 • Ich soll mich noch etwas mehr damit beschäftigen. - Egy kicsit még többet kell majd foglalkoznom ezzel.
 • Soll ich dir helfen ? - Segítsek?

Harmadik személyben nem közvetlen felszólítást fejez ki.

 • Der Teufel soll dich holen! - Vigyen el az ördög.
 • Hoch soll er leben!    - Éljen sokáig! (felköszöntésben)

b)  wollen - az igen udvarias felszólítás kifejezésére:

 • Wollen Sie bitte einen Augenblick warten! - Várna kérem egy pillanatot!
 • Wollen Sie bitte mir helfen!    - Segítene/Nem segítene!

c)  a können, mögen, ill. Konjunktiv Präteritum alakjaik

 • Können Sie/Könnten Sie mir bitte sagen! - Megmondaná kérem!
 • Möchten Sie mir bitte helfen! - Segítene!

5. Az Infinitiv I. és a Partizip II.

Parancs, gyakran durva felszólítás kifejezésére:

 • Stillstehen! - Stillgestanden! - Vigyázz!
 • Antreten! - Sorakozó!
 • Aufstehen! - Felállni!

6. A Konjunktiv Präsens alakja

 • Es lebe! - Éljen!
 • Man löse das Salz im Wasser. - Oldjuk fel a sót vízben.

7. Egyszavas mondatok

 • Hilfe! - Segítség!
 • Achtung! - Figyelem!
 • Los! - Gyerünk!